YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  1345 × 30 = ...

  • A. 40305
  • B. 40530
  • C. 40350
  • D. 4035

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

  Vậy 1345 × 30 = 40350.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193413

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON