YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 40m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích mảnh vườn đó.

  • A. 48m2.
  • B. 48000m2.
  • C. 4800m2.
  • D. 480m2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiều dài mảnh vườn đó là:

  40 × 3 = 120(m)

  Diện tích mảnh vườn đó là:

  40 × 120 = 4800(m2)

  Đáp số: 4800m2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193407

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON