YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x biết: x : 60 = 273

  • A. x = 16380
  • B. x = 16480
  • C. x = 16580
  • D. x = 16680

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  x : 60 = 273

  x = 273×60

  x = 16380

  Vậy x = 16380.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193402

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON