YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: 2578 × 400

  • A. 103120
  • B. 1031200
  • C. 10312
  • D. 10312000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta đặt tính rồi tính như sau:

  2578 × 400 = 1031200

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193398

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON