YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: 23875 - 360 x 40

  • A. 9457
  • B. 9475
  • C. 9745
  • D. 6775

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(23875−360×40=23875−14400=9475\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193408

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON