YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một bao gạo cân nặng 50kg, một bao ngô cân nặng 65kg. Một xe ô tô chở 38 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu tạ gạo và ngô.

  • A. 54 tạ.
  • B. 45 tạ.
  • C. 35 tạ.
  • D. 55 tạ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  38 bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

  50 × 38 = 1900(kg)

  40 bao ngô nặng số ki-lô-gam là:

  65 × 40 = 2600(kg)

  Xe ô tô đó chở tất cả số gạo và ngô là:

  1900 + 2600 = 4500(kg)

  4500kg = 45 tạ

  Đáp số: 45 tạ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193406

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON