YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 2 muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

  X + Y → không xảy ra phản ứng.

  X + Cu → không xảy ra phản ứng.

  Y + Cu → không xảy ra phản ứng.

  X +Y + Cu → xảy ra phản ứng.

  X và Y là

  • A.

   Mg(NO3)2 và KNO3    

  • B. Fe(NO3)3 và NaHSO4.
  • C.

   NaNO3 và NaHCO3    

  • D. NaNO3 và NaHSO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X và Y lần lượt là 

  NaNO3 và NaHSO4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136968

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON