YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong mỗi chén sứ X, Y, Z đựng 1 loại muối nitrat. Nung các chén ở nhiệt độ cao trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau khi lam nguội chaens nhận thấy : trong chén X không còn lại dấu vết gì, trong chén Y còn lại chất rắn màu trắng, trong chén Z còn lại chất rắn màu đen tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch có màu lam. Các muối nitrat lần lượt là

  • A. NH4NO3, Zn(NO3)2, AgNO3.  
  • B. Hg(NO3)2 , Ca(NO3)2, Fe(NO3)2 .
  • C. NH4NO3, NaNO3, Cu(NO3)2.   
  • D. NH4NO3, KNO3, Fe(NO3)2 .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  NH4NO3, NaNO3, Cu(NO3)2.   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF