YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau :

  (1) Cu(NO3)2   →

  (2) NH4NO

  (3) NH3 + O2   →

  (4) NH3 + Cl

  (5) NH4Cl    →

  (6) NH3 + CuO →

  Trong các phản ứng trên, những phản ứng tạo ra khí N2 là

  • A. (2),(4),(6).  
  • B. (3),(5),(6).  
  • C. (1),(3),(4).    
  • D. (1),(2),(5).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các phản ứng tạo ra N2 là (2), (4) và (6)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136966

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON