YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng sau :

  (1) NH4Cl   →       

  (2) NH4NO→  

  (3) NH4NO2 + NaOH   →  

  (4) Cu + HCl + NaNO→  

  (5) (NH4)2CO→  

  Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo thành khí NH3 là

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có 2 phản ứng tạo ra khí NH3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON