YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Axit nitric và axit photphoric có cùng phản ứng với nhóm các chất nào sau đây ?

  • A.

   NaOH, K2CO3, CuCl2, NH3.    

  • B. NaOH, K2HPO4, Na2CO3, NH3.
  • C. NaOH, Na2CO3,KCl, K2S.    
  • D. KOH, MgO, CuSO4, NH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Axit nitric và axit photphoric có cùng phản ứng với NaOH, K2HPO4, Na2CO3, NH3.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF