YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng có vai trò gì?

  • A. Giúp giữ đất, chống xói mòn
  • B. Hạn chế ngập lụt, hạn hán
  • C. Bảo vệ nguồn nước ngầm
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng có vai trò:

  • Giúp giữ đất, chống xói mòn

  • Hạn chế ngập lụt, hạn hán

  • Bảo vệ nguồn nước ngầm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9921

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON