YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng có vai trò gì?

  • A. Giúp giữ đất, chống xói mòn
  • B. Hạn chế ngập lụt, hạn hán
  • C. Bảo vệ nguồn nước ngầm
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng có vai trò:

  • Giúp giữ đất, chống xói mòn

  • Hạn chế ngập lụt, hạn hán

  • Bảo vệ nguồn nước ngầm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9921

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON