YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguồn nước nào dưới đây đóng vai trò chủ chốt trong đời sống sinh hoạt của con người? 

  • A. Nước ngầm
  • B. Nước biển
  • C. Nước bề mặt 
  • D. Nước bốc hơi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguồn nước đóng vai trò chư yếu trong đời sống sinh hoạt của con người là nguồn nước ngọt – nước ngầm.

  ⇒ Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134033

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON