YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các thành phần sau:

  1. Tán lá

  2. Rễ cây

  3. Lớp thảm mục

  4. Thân cây

  Thành phần nào có khả năng làm cản trở dòng chảy của nước mưa? 

  • A. 1, 2, 3, 4
  • B. 1, 2, 3
  • C. 2, 3, 4 
    
  • D. 1, 2, 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mưa chảy xuống gặp tán lá cản, sau đó theo thân cây chảy xuống lớp thảm mục và rễ cây.

  ⇒ Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134034

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON