YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào của thực vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giữ nước? 

  • A. Rễ
  • B. Hoa
  • C. Lá 
  • D. Thân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Rễ cây có vai trò giữ đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134027

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF