YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Thực vật giúp hạn chế xói mòn thông qua cơ chế nào? 

  • A. Tán cây giúp cản dòng nước mưa dội trực tiếp vào bề mặt đất
  • B. Cành và thân cây giúp nước mưa nương theo để chảy xuống lớp thảm mục, ngấm từ từ vào lòng đất và hoà cùng mạch nước ngầm
  • C. Rễ cây giúp giữ đất không bị rửa trôi trước sức chảy của dòng nước 
  • D. Tất cả các phương án đưa ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thực vật có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra,sau đó được rễ cây giữ lạ 1 phần và thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành dòng chảy ngầm…

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 134029

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON