ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:

  10

  13

  15

  10

  13

  15

  17

  17

  15

  13

  15

  17

  15

  17

  10

  17

  17

  15

  13

  15

  a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?

  b/ Lập bảng “tần số” và tính số trung bình cộng.

  c/ Tìm mốt của  dấu hiệu và nêu nhận xét.

  d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

  Lời giải tham khảo:

  a/ Dấu hiệu ở đây là thời gian giải xong một bài toán của mỗi học sinh lớp 7.

  Số các giái trị khác nhau là 4.

  b/ Bảng tần số :

  Giá trị (x)

  10

  13

  15

  17

   

  Tần số (n)

  3

  4

  7

  6

  N = 20

  Số trung bình cộng: 

  \(\overline X  = \frac{{10 \cdot 3 + 13 \cdot 4 + 15 \cdot 7 + 17 \cdot 6}}{{20}} = \frac{{289}}{{20}} = 14,45\)

  c/ Mốt của dấu hiệu là 15.

  Nhận xét:

  +/ Thời gian giải nhanh nhất là 10 phút.

  +/ Thời gian giải lâu nhất là 17 phút.

  +/ Thời gian giải xong chủ yếu là 15 phút.

  d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng đúng cho điểm tối đa (2 điểm)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON