AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời gian cai sữa của trâu, bò là: 

  • A. 1 – 2 tháng tuổi
  • B. 3 – 4 tháng tuổi
  • C. 5 – 6 tháng tuổi
  • D. 9 – 10 tháng tuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Trâu bò cai sữa sau 3 – 4 tháng tuổi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA