• Câu hỏi:

  Dựa vào giá trị của các đàn giống, phân chia các đàn vật nuôi trong  hệ thống nhân giống vật nuôi thành:

  • A. Đàn hạt nhân, đàn nhân giống, đàn thương phẩm.
  • B. Đàn hạt nhân, đàn thuần chủng, đàn thương phẩm.
  • C. Đàn hạt nhân, đàn nhân giống, đàn thuần chủng
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Đàn hạt nhân, đàn nhân giống, đàn thương phẩm.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC