• Câu hỏi:

  Điều kiện chọn lọc và nuôi dưỡng gia súc bố mẹ : 

  • A. Đầy đủ dinh dưỡng
  • B. Cho vật nuôi vận động hợp lí
  • C. Sử dụng con bố(phối giống) và con mẹ(sinh đẻ) hợp lí
  • D. Tất cả đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Nuôi dưỡng gia súc bố mẹ phải: đầy đủ dinh dưỡng, cho vật nuôi vận động hợp lí, sử dụng con bố(phối giống) và con mẹ(sinh đẻ) hợp lí.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC