AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  The party starts at 8 o'clock so I'll ________ at 7.45.

  • A. look for you
  • B. bring you along
  • C. pick up up
  • D. take you out

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF