AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  He had a portrait ________ as a birthday present for his daughter.

  • A. paint
  • B. painting
  • C. painted
  • D. to be painted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF