YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Jane has not rarely missed, a party since she was fifteen years old.

  • A. not rarely
  • B. party
  • C. since
  • D. was
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  not rarely --> rarely

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10213

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON