• Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

  Câu hỏi:

  If one is invited out to a dinner, it is perfect proper to go either with or without a gift.

  • A. out
  • B. perfect
  • C. go
  • D. or
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  perfect --> perfectly
   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC