AMBIENT
 • Exercise 2: Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

  Câu hỏi:

  The northern part of the United States generally receives much more snow as the southern part.

  • A. generally
  • B. much
  • C. more
  • D. as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  as ---> than

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>