YOMEDIA
UREKA
 • Exercise 1: Choose the word or phrase - b, c, or d - that best compels. sentence.

  Câu hỏi:

  John's grades are really bad. "Yes, but Tim's are............."

  • A. worse
  • B. worst
  • C. badder
  • D. so worse

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF