AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Patrick doesn't run quickly as Lee, but he can run farther.

  • A. run quickly
  • B. as
  • C. but
  • D. farther

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  run quickly ---> run as quickly

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>