• Câu hỏi:

  The coffee was not strong enough. It didn't keep us awake.

  • A. The coffee was too strong to keep us awake.
  • B. We were kept awake because the coffee was strong.
  • C. The coffee was very strong. but it couldn't keep us awake.
  • D. The coffee was not strong enough to keep us awake.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC