YOMEDIA
 • Choose the sentence (a, b, c, or d) which is closest in meaning to the one printed above.

  Câu hỏi:

  My father gave up smoking.

  • A. My father smokes a lot.
  • B. My father used to smoke.
  • C. My father stopped smoking for a while.
  • D. My father likes smoking.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA