AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Harry spent five hours knocking on doors, but he didn't sell a single magazine.

  • A. Harry sold no magazines even though he spent five hours knocking on doors.
  • B. Harry sold only one magazine.
  • C. Harry has knocked the doors for five hours to sell a magazine.
  • D.  Harry spent five hours to sell magazines at one house.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>