YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thấu kính phân kỳ \(L_1\) có tiêu cự \(f_1 = - 10 cm\).  Đặt giữa \(L_1\) và H một thấu kính hội tụ \(L_2\). Khi xê dịch \(L_2\), người ta nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của \(L_2\) tạo được điểm sáng tại H. Tiêu cự của \(L_2\) là bao nhiêu trong trường hợp này?

  • A. 15cm
  • B. 10cm
  • C. 30cm
  • D. 20cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính:

  • Trong đó:

   \(d_1=\propto \Rightarrow d_1'=f_1=-10cm\)

  \(\rightarrow d_2=O_1O_2-d_1'=a-(-10)=a+10\)

  • Điều kiện để chỉ có một vị trí duy nhất của \(L_2\)  tạo được điểm sáng tại H là: 

  \(d_2'=d_2\) và \(d_2'+d_2=S_1H=80cm\)

  ⇒ \(d_2'=d_2=40cm\)

  • Tiêu cự của \(L_2\)​ là: \(f=\frac{d_2'd_2}{d_2'+d_2}=20cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA