AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu có 2 thấu kính đồng trục ghép sát thì hai kính trên có thể coi như một kính tương đương có độ tụ thỏa mãn công thức

   

  • A. \(D=D_1+D_2\)
  • B. \(D=\left |D_1-D_2 \right |\)
  • C. \(D=\left |D_1 \right |-\left |D_2 \right |\)
  • D. \(D=D_1-D_2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>