AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai thấu kính, một hội tụ \((f_1 = 20 cm)\), một phân kỳ \((f_2 = -10 cm)\), có cùng trục chính. Khoảng cách hai quang tâm là l = 30 cm. Vật AB vuông góc với trục chính được đặt bên trái \(L_1\) và cách \(L_1\) một đoạn \(d_1= 20 cm\), hãy tính số phóng đại ảnh cuối cùng cho bởi hệ hai thấu kính.

  • A.  \(d_2'=-10cm\) và \(k=\frac{1}{2}\)
  • B.  \(d_2'=-15cm\) và \(k=\frac{1}{2}\)
  • C.  \(d_2'=-20cm\) và \(k=\frac{1}{2}\)
  • D.  \(d_2'=10cm\) và \(k=\frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính:

  • Ta có: \(d_1=20cm, f_1=20cm, l=30cm\)

  ⇒ \(d_1'=\propto\)

  \(d_2=l-d_1'=-\propto\)

  ⇒ \(d_2'=f_2=-10cm\)

  \(k=\frac{\left | d'_2 \right |}{d_1}= \frac{\left |-10 \right |}{20}=\frac{1}{2}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>