AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chỉ ra câu khẳng định sai:

  Chiếu một chùm sáng song song vào một hệ gồm hai thấu kính mỏng đặt đồng trục. Chùm tia ló 

  • A. có thể là chùm hội tụ
  • B. có thể là chùm phân kì
  • C. có thể là chùm song song 
  • D. không thể là chùm song song

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>