YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tên tệp do Word tạo ra có phần mở rộng là gì?

  • A. .TXT
  • B. .COM
  • C. .EXE
  • D. .DOC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tên tệp do Word tạo ra có phần mở rộng là .DOC

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13356

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA