• Câu hỏi:

  Để mở tệp văn bản có sẳn ta thực hiện:

  • A. Chọn File→Open
  • B. Nháy vào biểu tượng  trên thanh công cụ
  • C. Cả A và B
  • D. Chọn File→New

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC