YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để chọ toàn bộ văn bản ta dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

  • A. Ctrl + C
  • B. Ctrl + B
  • C. Ctrl + A
  • D. Ctrl + X

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để chọn toàn bộ văn bản ta dùng tổ hợp phím Ctrl + A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA