YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:

  • A. Hệ cơ quan
  • B.
  • C. Cơ thể
  • D. Cơ quan 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành: mô

  → Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON