YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tồ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hon.
  • B. Tất cả các cấp tổ chức sổng được xây dựng từ cấp tế bào.
  • C. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhở đến lớn.
  • D. Các cơ thể còn non phái phục tùng các cơ thế trưởng thành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thế giới sống được tồ chức theo nguyên tắc thứ bậc, có nghĩa là: Tô chức sông cấp dưới làm nền tảng xây dựng nên tổ chức sống cấp trên. Ngoài đặc diêm của tô chức sống cấp thấp, tổ chức cấp cao còn có những đặc tính riêng gọi là đặc tính nổi trội. -> Đáp án A.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON