ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào?

  • A. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống 
  • B. Là đơn vị  chức năng của tế bào sống 
  • C. Được cấu tạo từ các mô 
  • D. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành: mô.

  ⇒ C sai

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8113

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON