AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tập hợp 3 thông số trạng thái nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định. 

  • A. Thể tích, khối lượng, áp suất.           
  • B. Áp suất, thể tích, khối lượng.
  • C. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.                        
  • D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>