AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật có khối lượng là 5kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu ở độ cao 30m. Lấy g =10 m/s2.

       1.Tính cơ năng của vật

       2.Tính vận tốc của vật khi chạm đất

       3.Tính độ cao của vật tại đó động năng gấp 1,5 lần thế năng

  Lời giải tham khảo:

  1.

  Chọn gốc thế năng tại mặt đất:

  Theo đề: vo = 0; zo = 30m

  *Cơ năng của vật:  W = Wo = mgzo = 1500J = 1,5kJ

  2.

  Gọi B là vị trí vật chạm đất:  zB = 0

  Cơ năng của vật tại B:  WB = \(\frac{1}{2}mv_B^2\)

  Ta áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

  WB = W => vB = \(\sqrt {2g{z_o}} \) = 10\(\sqrt 6 \) (m/s)

  3.

  Gọi C là vị trí vật có động năng bằng 1,5 lần thế năng

  => WC= 2,5WtC = 2,5mgzC

  Ta áp dụng  định luật bảo toàn cơ năng:

  WC = W=> zC = \(\frac{{{z_o}}}{{2,5}}\) = 12m

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>