ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tầng keo dày của sứa có ý nghĩa gì? 

  • A. Giúp cho sứa dễ nổi trong môi trường nước
  • B. Làm cho sứa dễ chìm xuống đáy biển
  • C. Giúp sứa trốn tránh kẻ thù 
  • D. Giúp sứa dễ bắt mồi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  cấu tạo sứa

  Tầng keo giúp cho sứa dễ nổi trong môi trường nước.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON