YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tầng keo dày của sứa có ý nghĩa gì? 

  • A. Giúp cho sứa dễ nổi trong môi trường nước
  • B. Làm cho sứa dễ chìm xuống đáy biển
  • C. Giúp sứa trốn tránh kẻ thù 
  • D. Giúp sứa dễ bắt mồi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  cấu tạo sứa

  Tầng keo giúp cho sứa dễ nổi trong môi trường nước.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF