YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ngành ruột khoang có khoảng bao nhiêu loài?

  • A. 5 nghìn loài 
  • B. 10 nghìn loài 
  • C. 15 nghìn loài
  • D. 20 nghìn loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngành ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài.

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10290

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON