YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ngành ruột khoang có khoảng bao nhiêu loài?

  • A. 5 nghìn loài 
  • B. 10 nghìn loài 
  • C. 15 nghìn loài
  • D. 20 nghìn loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngành ruột khoang có khoảng 10 nghìn loài.

  ⇒ Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 10290

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON