ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được gọi chung là?

  • A. Điều kiện cơ bản.
  • B. Điều kiện cần thiết.
  • C. Điều kiện tối ưu.
  • D. Cơ sở vật chất.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được gọi chung là cơ sở vật chất.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 136662

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1