AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lợi ích công cộng gắn liền với những công trình nào sau đây? 

  • A. Đường quốc lộ
  • B. Khách sạn tư nhân
  • C. Phòng khám tư
  • D. Căn hộ của người dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>