ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tài sản của nhà nước gồm có?

  • A. Tài nguyên đất.
  • B. Tài nguyên nước.
  • C. Tài nguyên và khoáng sản.
  • D. Cả A, B, C.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tài sản của nhà nước gồm có:

  + Tài nguyên đất.

  + Tài nguyên nước.

  + Tài nguyên và khoáng sản.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 136643

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1