ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội là: 

  • A. lợi ích công cộng
  • B. lợi ích tập thể
  • C. lợi ích quốc gia
  • D. lợi ích toàn dân
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội là lợi ích công cộng.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 15243

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1