ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội là: 

  • A. lợi ích công cộng
  • B. lợi ích tập thể
  • C. lợi ích quốc gia
  • D. lợi ích toàn dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội là lợi ích công cộng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE