YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Pháp luật nghiêm cấm những hành vi..............tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

  • A. đụng chạm đến
  • B. sử dụng
  • C. khai thác
  • D. xâm phạm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Pháp luật nghiêm cấm những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 15245

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA