ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước có ý nghĩa là?

  • A. Để phát triển kinh tế đất nước.
  • B. Nâng cao đời sống vật chất.
  • C. Nâng cao đời sống tinh thần.
  • D. Cả A, B, C.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước có ý nghĩa là:

  + Để phát triển kinh tế đất nước.

  + Nâng cao đời sống vật chất.

  + Nâng cao đời sống tinh thần.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 136666

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1